เขาสกดิสคัพเวอร์รี่ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต เราจัดทริปเต็มวัน แพ็กเกจทัวร์ และมีกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางของคุณที่อุทยานแห่งชาติเขาสกทุกวัน.
เห็ดป่า
เห็ดป่าเป็นเชื้อราชั้นสูงจำพวกหนึ่ง ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนานกว่า 130 ล้านปีแล้ว แต่เห็ดมีวิวัฒนาการที่ล้ำหน้ากว่าเชื้อราทั่วไปมากจนมีขนาดใหญ่โตมองเห็นด้วยตาเปล่า และมีวงจรชีวิตซับซ้อน วงจรชีวิตของเห็ดเริ่มจากสปอร์ (Spores) อันเป็นส่วนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ถูกพาหะ เช่น สายลม กระแสน้ำ หรือแมลง พาไปตกยังที่ซึ่งมีสภาวะเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต สปอร์ก็จะเริ่มงอกใยราและกลุ่มใยรา (mycelium) พัฒนาไป เป็นกลุ่มก้อนจนกลายเป็นดอกเห็ดโผล่ขึ้นเหนือพื้นดิน บนต้นไม้ ขอนไม้ บนกองมูลสัตว์ หรือตามกองซากพืชชื้นๆ ที่ทับถมกัน

อย่างไรก็ตามเห็ดถูกจัดเป็นพืชชั้นต่ำ เนื่องจากพวกมันไม่มีคลอโรฟิลด์ไว้สังเคราะห์แสงสร้างอาหารเอง จึงต้องพึ่งพาอาหารและแร่ธาตุจากการสลายตัวของซากอินทรีย์ ในธรรมชาติ อันได้แก่พืชและสัตว์ที่ตายลงเห็ด จึงมีหน้าที่สำคัญเป็นผู้ย่อยสลาย (decomposer)

สิ่งเหล่านี้ให้ผุพังนำสารอาหารกลับคืนสู่ระบบนิเวศป่า หากปราศจากเห็ดแล้ว ปริมาณของเสียที่ตกค้างอยู่ในธรรมชาติก็คงมี อย่างมากมายมหาศาล เห็ดย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นได้ เพราะพวกมันมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายโครงสร้างสารอาหารซับซ้อน อย่างเซลลูโลสและลิกนินในเนื้อไม้ได้ ในโลกนี้มีเห็ดอยู่ไม่ต่ำกว่า 30,000 ชนิด ต่างมีสีสัน รูปทรง และขนาดผิดแผกกันไป เช่น เห็ดรูปถ้วย เห็ดร่างแห เห็ดปะการัง เห็ดโคน เห็ดขอนไม้ หรือเห็ดเรืองแสงเหล่านี้ คือเชื้อรามหัศจรรย์ที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ต่อโลก

 

 

เขาสกดิสคัพเวอร์รี่
11/36 หมู่ 5, ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณี 83130
โทร. 076-521-857 โทรสาร. 076-521-858  อีเมล์ khaosokdiscovery@yahoo.co.th

AIG General Insurance (Thailand) Limited  Policy ID 0222340980, TAT #:31-0791

©  1996-2010 Khao Sok Discovery. All rights reserved.